(1)
Nai-Hao Lu; Ying-Jie He; Chao Chen; Rong Tian; Qiang Xiao; Yi-Yuan Peng. Dual Effects of (รพ)-Catechin on Hemin-Induced Oxidative Reactions: A Potential Pharmacological Implication. Free Rad. Antiox. 2013, 3, 11-16.